Aanmeldformulier

Om u aan te melden heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. Meer informatie over de verwijzing vindt u op de pagina verwijzing en aanmelden. Wanneer u reeds in het bezit bent van een verwijzing kunt u zich via onderstaand aanmeldformulier aanmelden.


  Heeft u eerder psychologische behandeling gehad of een intakeprocedure doorlopen bij een instelling? Zo ja, waarvoor was u in behandeling en bij wie/welke instelling?

  Periode
  Naam instelling
  Type behandeling
  Naam/functie behandelaar/adres en telefoonnummer

  In het kader van de opleiding tot klinisch psycholoog, psychiater, psychotherapeut, GZ-psycholoog gedragstherapeut, schematherapeut, persoonsgericht-experiëntieel psychotherapeut, EFT-individuals therapeut, is er de mogelijkheid om in te tekenen voor supervisie en of leertherapie.

  Ontmoeting
  Een eerste gesprek kan alleen plaatsvinden na retournering van dit aanmeldformulier door de cliënt(en) en ontvangst van de verwijzing door de huisarts.

  Beroepscode
  De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) moet de kwaliteit bevorderen van de zorg die beroepsbeoefenaren leveren. De wet is ook bedoeld om patiënten of cliënten te beschermen tegen ondeskundig of onzorgvuldig handelen van individuele zorgverleners.
  Als BIG geregistreerd behandelaar dien ik me te houden aan regels en beroepscodes. Wat tijdens een consult wordt besproken, wordt als strikt vertrouwelijk behandeld. De geheimhoudingsplicht is geregeld in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst, WGBO. Daarnaast is er de wet bescherming persoonsregistraties.
  De beroepscode omvat de ethische regels die het beroepsmatig handelen betreffen.
  Op ethisch verantwoorde wijze handelen betekent binnen de beroepsuitoefening dat bij alle activiteiten, vallende binnen zijn of haar beroepsuitoefening, de waarde en waardigheid van de cliënt en diens recht op een eigen levensovertuiging en of religieuze overtuiging en de daarop gebaseerde levenswijze gerespecteerd wordt.
  De kwaliteit van de behandelingen wordt gecontroleerd door te voldoen aan herregistratie eisen en bijscholing. Mogelijk ten overvloede:
  Schriftelijke en mondelinge informatie aan derden kan alleen geschieden met schriftelijke toestemming van de cliënt.
  De informatie wordt bij voorkeur schriftelijk verstrekt en deze wordt eveneens aan de cliënt gegeven.

  Verwijzing uploaden
  Scan uw verwijsbrief in en voeg deze toe met behulp van onderstaande upload functie.

  Privacyverklaring
  Om het digitale aanmeldformulier te versturen dient u vooraf akkoord te gaan met de privacyverklaring.
  De link opent in een nieuw venster.

  Controleer of alle velden juist zijn ingevuld. Velden met een * zijn verplicht.

  Er is een informatiefolder (PDF) voor u beschikbaar gesteld door de LVVP: clientenfolder LVVP 2018

  Er is een informatiefolder (PDF) voor u beschikbaar gesteld door de LVVP: clientenfolder LVVP 2018