Uitgangspunten

Veiligheid en hechting
De basis voor een gevoel van veiligheid wordt gelegd in de jeugd en is van groot belang voor een goede ontwikkeling van de persoon. Aanlegfactoren en omgevingsfactoren, de wisselwerking tussen opvoeders en het kind, beïnvloeden hoe we onszelf en de anderen waarnemen, hoe wij naar onszelf en anderen kijken, hoe we denken over onszelf en de anderen, hoe ons gevoelsleven is en hoe we in interactie zijn met anderen. Ons levensverhaal kan veranderen tot een aangepast verhaal, waarbinnen de in de jeugd beleefde onveiligheid (deels) kan herstellen in de volwassenheid.

Ontwikkeling: een zoektocht naar wie u bedoeld bent te zijn
Mensen hebben mogelijkheden om zich te ontwikkelen door over zichzelf na te denken, zich bewust te worden van gevoelens en gedachten en deze met anderen te delen. De ontwikkelingsmogelijkheden zijn groter naarmate iemand zich veiliger voelt met zichzelf en anderen. Met dit doel bieden wij persoonsgerichte zorg, waarbij klachten de aandacht krijgen, die ze verdienen als uiting van onwelbevinden van u in uw huidige situatie.
Het streven is om de ontwikkeling te faciliteren en te stimuleren en uit te zoeken wie u bedoeld bent te zijn, waardoor u nu en in de toekomst meer in harmonie kunt leven.

Verbondenheid en jezelf zijn
Twee belangrijke behoeften van mensen zijn:

  • zich te verbinden met anderen en gewaardeerd te worden door anderen
  • zichzelf te kunnen zijn en de eigen mogelijkheden te ontplooien

Wezenlijk contact ‘doet ertoe’ en verbindt
Ziekte, verlies en spanningen treffen ons en onze naasten allemaal.
In ons contact met anderen kunnen deze ervaringen draaglijk(er) worden.
Ook als het ‘nooit meer’ wordt of kan worden zoals het was of gewenst werd te zijn en blijven.
Het leven kan zwaar en moeilijk zijn en lang niet alle problemen kunnen opgelost worden.
In een wezenlijk contact kan menselijk verdriet en verlies verlicht worden.