Kwaliteitsbewaking

BIG Registratie
De Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) regelt onder meer de bevoegdheid om een beroep in de individuele gezondheidszorg te mogen uitoefenen. Alleen wie aan de wettelijke opleidingseisen heeft voldaan, kan zich laten inschrijven in het BIG-register. De bevoegdheden van de medewerkers zijn op de website vermeld. Deze medewerkers zijn ingeschreven in het BIG-register www.bigregister.nl
In de wet BIG wordt een onderscheid gemaakt tussen de verschillende beroepen.
Er is een BIG-registratie als gezondheidszorgpsycholoog (artikel 3),  welke staat voor een door de overheid beschermde titel en kwaliteitsregistratie.
Er is een BIG-registratie als psychotherapeut (artikel 3),  welke staat voor een door de overheid beschermde titel en kwaliteitsregistratie.
Eveneens is er een registratie als klinisch (neuro-) psycholoog (artikel 14). Deze registratie betreft een specialistische registratie in de gezondheidszorg.

Intervisie bijeenkomsten met collegae: GZ-psychogen, psychotherapeuten, klinisch psycholoog
Tijdens intervisie worden diagnostiek, indicatiestelling, en behandeling van de cliënt geanonimiseerd besproken en het functioneren van de therapeut. De intervisiegroep toetst elkaar op kwaliteit, deskundigheid en effectiviteit van handelen.  Het betreft een eis voor herregistratie van voornoemde artikel 3 en 14 beroepen en van de verschillende registers van specifieke beroepsverenigingen.

Kwaliteitsstatuut
In de praktijk is het kwaliteitsstatuut  ter inzage aanwezig.
Het model kwaliteitsstatuut wordt gedragen door de beroeps- en brancheverenigingen in de GGZ en is daarmee een veldnorm.