Emotionally focused therapy for couples

Het is een model voor relatietherapie, dat gebaseerd is op de hechtingstheorie. Het stelt de emoties van de partners centraal en streeft naar een verbeterde emotie-interactie bij de partners. EFT is een integratief model, waarin drie perspectieven gecombineerd worden: de hechtingstheorie, het intrapsychische of experientiële perspectief en het interpersoonlijke- of systemische perspectief. 

Hechting en relatievorming
De manier waarop jij als jong kind gehecht bent neem je onbewust mee en tekent je latere (partner) relaties. Ben je vroeger veilig gehecht dan is de kans groot dat je later stabiele relaties hebt. Was die hechting minder veilig of misschien zelfs onveilig dan kan dat in een relatie al snel leiden tot problemen met veiligheid en vertrouwdheid.

Onveilige hechting kan in enkele patronen tot uiting komen:

  • De vechtrelatie met heftige escalaties waarin beide partners voortdurend in een machtsstrijd verwikkeld zijn, elkaar aanvallen en elkaar de schuld geven.
  • De relatie waarin de ene partner de andere voortdurend bekritiseert, bestookt met verwijten, achtervolgt met een eisenpakket en de andere partner zich verdedigend en soms ook vechtend terugtrekt achter een dikke muur waardoor hij voor zijn aanvallende partner onbereikbaar wordt.
  • De relatie waarin beide partners moegestreden zijn en zich terugtrekken op hun eigen eilandje en weinig emotionele verbinding meer voelen.

Gezamenlijke vijand
Deze patronen veroorzaken pijn en verdriet. Ze zorgen voor gevoelens van eenzaamheid en machteloosheid. Ze zorgen er ook voor dat het lijkt alsof partners elkaars vijand zijn.
Echter, er is 1 gezamenlijke vijand en dat is het ontstane relatiepatroon.
Relatiebreuken ontstaan vaak niet uit gebrek aan liefde, maar omdat mensen zich geen raad weten met gevoelens en emoties. Daardoor worden deze weggedrukt en blijven bekende en disfunctionele patronen van het met elkaar omgaan bestaan. Deze leiden tot escalaties.
Bij deze behandeling wordt geleerd hoe een paar kan de-escaleren. Er worden nieuwe manieren geleerd hoe de partners zich kunnen uiten naar elkaar op een wijze die recht doet aan hun emoties en behoeften en aan die van de partner. Daarna wordt geleerd om dit nieuwe patroon te blijven toepassen.

Er is een site van EFT Nederland www.eft.nl
Daar treft u een tabblad aan ‘ik ben bezoeker’.
U kunt video’s bekijken en er wordt schriftelijke informatie verstrekt.
Ook kunt u er een relatietest maken.