Schematherapie

Iedereen wordt in zijn leven geconfronteerd met tegenslag en pijn. Al in onze vroege jeugd ontwikkelen we een strategie om daar mee om te gaan.
In deze therapie worden verschillende valkuilen ofwel schema’s onderscheiden, die in de jeugd zijn ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn: verlatingsangst, emotionele verwaarlozing, extreem hoge eisen, wantrouwen/misbruik, extreme aanpassing. Deze valkuilen bepalen hoe we denken, voelen en handelen en hoe we met anderen omgaan. Ze zijn zeer krachtig en bepalen hoe u uzelf en de wereld ziet. Overlevingsmechanismen, zoals vluchten, vechten of overgave beschermen ons tegen gevoelens als pijn, woede en angst. Die gevoelens hoeven niet waar te zijn.
We gaan bijvoorbeeld vechten of trekken ons terug. We zijn het ‘lieve kind’ of komen in verzet en weten ons op die manier staande te houden. De strategie die werkt, houden we vast en zo wordt deze manier van reageren steeds meer een deel van onszelf. Dit kan u in conflict brengen met anderen of met uzelf. Dit lijkt onoplosbaar want ‘u bent nu eenmaal zo.’
Met schematherapie komt er inzicht in uw  reactiepatronen en ontstaat er ruimte voor verandering.

 Er is een site www.schematherapie.nl
Daar is o.a. een rubriek informatie. U treft er schriftelijke informatie aan.
Ook kunt u er vragenlijsten invullen om uw eigen schemata te onderzoeken en de modi die u gebruikt.