Wachttijd

Aanmeldingswachttijd
Actuele datum 29-6-2024:  de wachttijd wordt ingeschat op 4 maanden

Een vermelde wachttijd is een inschatting. De wachttijden zijn slechts een indicatie. Aan de indicatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
De wachttijden bestaan uit de tijd tussen het moment dat uw verwijzer u verwezen heeft, u bent aangemeld en het eerste gesprek. Het is de bedoeling om de wachttijden voor u zo beperkt mogelijk te houden.  De exacte wachttijd kan afhankelijk zijn van uw zorgvraag. De wachttijd is ook afhankelijk van de dagen en tijden waarop u in de gelegenheid bent om voor de behandeling te komen. Van tijd tot tijd zijn er meer aanmeldingen dan plaatsen. U komt dan op een wachtlijst. U wordt zo snel mogelijk op de hoogte gebracht hoe lang het kan duren of wanneer de therapie daadwerkelijk kan beginnen.

Behandelingswachttijd 
Na de intake vindt aansluitend behandeling plaats.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen). Treeknorm betekent de maximaal aanvaardbare wachttijd, waarbinnen de cliënt zorg moet kunnen krijgen zoals afgesproken door veldpartijen in het Treekoverleg. Het is de verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraar deze tijdigheidsnorm te borgen voor zijn verzekerden. Zie hiervoor: ‘Toezichtkader  zorgplicht zorgverzekeraars ZVW’ (TH/BR-018). Voornoemde informatie is conform de eisen die door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gesteld zijn.