Wanneer kunt u met klachten terecht in mijn praktijk

Wanneer zoekt u hulp?

Als u psychische problemen hebt, waarvoor u hulp nodig heeft, kunt u naar uw huisarts gaan.

De huisarts kan u helpen, eventueel samen met de praktijkondersteuner GGZ (POH GGZ). Vaak zal dat voldoende zijn. Uw huisarts heeft verschillende behandelmogelijkheden in huis. AIs deze hulp niet voldoende is, dan kan de huisarts u doorverwijzen. Dit kan naar de generalistische basis GGZ of de gespecialiseerde GGZ. Dit is afhankelijk van de ernst van uw klacht.

De generalistische basis GGZ is er om u te helpen bij lichte tot matige psychische problemen. Gespecialiseerde GGZ wordt ingezet bij ernstige psychische klachten.

Klachten op psychisch gebied kunnen allerlei oorzaken hebben en zich op allerlei manieren uiten.

In onze praktijk kunt u bijvoorbeeld terecht voor:

 • depressieve klachten
 • angsten en fobieën
 • trauma gerelateerde klachten
 • angst voor lichamelijke ziekten
 • somatoforme stoornissen
 • klachten na het lijden van een of meerdere verliezen (van dierbaren, gezondheid, werk)
 • psychische problemen in samenhang met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) bij niet rolstoel gebondenheid
 • ongewenste gewoonten
 • persoonlijkheidsstoornissen
 • partnerrelatieproblemen
 • interactieproblemen

Er zijn klachten en stoornissen die in onze praktijk niet voor behandeling in aanmerking komen zoals

 • Psychotische stoornissen
 • Bipolaire stoornissen
 • Suïcidaliteit
 • Alcohol- en/of drugsmisbruik
 • Eetstoornissen

Talen

Psychotherapieën kunnen in de volgende talen gegeven worden

 • Nederlands
 • Duits – Deutsch
 • Engels – English
 • Maastrichts – Mestreechs