Cognitieve gedragstherapie

Deze gaat ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die uw klachten veroorzaken, maar de manier waarop u de gebeurtenissen ziet en ervaart.
Door de feiten realistisch en objectief te interpreteren, verdwijnen de negatieve gevoelens vanzelf. U leert om ongewenst gedrag los te laten. De therapeut geeft u hiervoor specifieke oefeningen en huiswerkopdrachten. U onderzoekt samen hoe de ‘foute’ denkgewoonte is ontstaan. De therapie is gericht op concrete oplossingen en heeft een relatief beperkte duur.
Cognitieve gedragstherapie kan ingezet worden bij de behandeling van diverse stoornissen, onder andere bij angst en paniek, bij depressieve klachten, slaapproblemen en dwangstoornis.

Er is een vereniging voor gedragstherapie en cognitieve therapie, afgekort VGCT.
www.vgct.nl
Op de site treft u een video aan en bovenaan een kopje ‘publieksinfo’.
Daar wordt nadere informatie verstrekt.
Er kunnen brochures besteld worden en cliëntenorganisaties worden vermeld,